Het raadsel van de Groene ecologische route door De Groene T

Als bewoners zijn wij natuurlijk blij wanneer er aandacht vanuit de gemeente en wijkraad is voor groen. In de wijkagenda van Wijkraad Bergpolder staat het idee van twee ‘groene ecologische routes’ beschreven. Eén daarvan zal door de Groene T lopen. Lees hieronder meer (bron: Wijkagenda Bergpolder 2019-2022 herijking augustus 2019)

 

In november 2020 hebben we een gesprek gevoerd met wijkraad Bergpolder, waarin ze hebben aangegeven Stichting de Groene T te gaan betrekken bij de ontwikkelingen van deze ideeën.

We zien uit naar de eerste gesprekken die we gaan voeren met Wijkraad Bergpolder!

 

Update 15 maart 2021:

Bij navraag bij Wijkraad Bergpolder over gedetailleerde plannen voor een groene route, ontvingen we het volgende antwoord op 3 maart 2021:

 

“Lees nog een keer de wijkagenda onder groen. Daarin staan concrete voorstellen.
Voor het komend jaar en daarna jaarlijks de wens om 10 extra bomen te planten. Is gehonoreerd. 
10 en geen 50 omdat het cluster dan meteen zal aangeven dat er geen budget is.”

 

We hebben het nog een keer nagelezen, en wellicht hebben we er overheen gelezen in de wijkagenda en in de herijking van de wijkagenda. Voor zover we nu kunnen zien zijn er geen concrete plannen voor een groene ecologische route.

 

Wel worden er schijnbaar 10 bomen gepland in Bergpolder. Waar dit gaat zijn is (nog) onbekend. Ook is het niet duidelijk of dit onder de plannen voor de ‘groene route’ valt.

 

De Groene T - Bergpolder