Groene ecologische route in De Groene T

Als bewoners zijn wij natuurlijk blij wanneer er aandacht vanuit de gemeente en wijkraad is voor groen. In de wijkagenda van Wijkraad Bergpolder staat het idee van twee ecologische routes beschreven. Eén daarvan zal door de Groene T lopen. Lees hieronder meer (bron: Wijkagenda Bergpolder 2019-2022 herijking augustus 2019)

 

In november 2020 hebben we een gesprek gevoerd met wijkraad Bergpolder, waarin ze hebben aangegeven Stichting de Groene T te gaan betrekken bij de ontwikkelingen van deze ideeën.

We zien uit naar de eerste gesprekken die we gaan voeren met Wijkraad Bergpolder!

De Groene T - Bergpolder