Onderzoek: dit willen de bewoners aan De Groene T

Als kersverse stichting, De Groene T van Noord, vonden we het een mooi startpunt om eerst eens de mening te vragen van andere bewoners aan De Groene T, het park aan de Tak van Poortvlietstraat en de Savornin Lohmanlaan. Daarom hebben we hen een aantal vragen voorgelegd. We hebben de resultaten visueel gemaakt in een infographic. Hieronder gaan we dieper in op de antwoorden van de bewoners.

Groen(beheer)

De Groene T is het enige park in Bergpolder en zelfs het enige échte stuk groen in de wijk. De bewoners zijn zich daar blijkbaar zeer bewust van. 79% van hen vindt dat aanpassingen in het park niet ten koste mogen gaan van groen. Eenzelfde aantal vind ook dat het nog ‘groener’ mag en geeft aan dat het er meer nadruk mag komen op biodiversiteit. Ruimte voor bloemen, bijen en vlinders.

 

Daarnaast kregen we de volgende reacties: iets doen aan het dode gras, plantvriendelijker snoeien, iets doen aan de opsluitbanden van bomen en de wens voor een kruidentuin voor bewoners. Ook kwam er het idee voor een plek in het park om te composteren, zodat het compost gebruikt kan worden voor tuinen en plantenschalen. 21% geeft aan plantenschaal (of ander groen) zelf te willen beheren.

 

Met een schuin oog kijken we ook naar de groene activiteiten in de Agnesiebuurt. 48% van de bewoners vindt dit wel wat, zoals het plaatsen van regentonnen die het water opvangen van het park op De Hofbogen. Ook de wens om samen te werken met dit toekomstige park wordt genoemd. Niet gek, de parken grenzen aan elkaar. Wel wordt er expliciet bij vernoemd dat het ook hier niet ten koste mag gaan van het groen in De Groene T.

 

Sociale betrokkenheid

Een van onze nieuwe buren zei laatst: "Wat leuk, ik heb het idee dat veel mensen elkaar hier kennen." Dat is natuurlijk goed om te horen. Dit zien we in het onderzoek terug. 69% geeft aan dat het contact met andere buurtbewoners goed is. Verschillende bewoners geven aan het leuk te vinden een keer een borrel of barbecue te houden met elkaar.

 

Veiligheid en overlast

Nog geen 3,5% geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in buurt. Dit is niet hoog, maar ieder procent is er natuurlijk een teveel. In de afbeelding zie je dat men vooral last heeft van zwerfvuil en naastplaatsing bij de vuilcontainers. Bijna de helft geeft aan last te hebben van hangjongeren, met name op het voetbalveld en in het prieeltje op de kop van De Savornin Lohmanlaan. Op de laatste plek zitten de overlastgevers beschut. Op beide plekken wordt veel rommel achtergelaten. We beschreven eerder wat we allemaal tegenkwamen tijdens een opruimronde die we met een aantal bewoners hebben gehouden. Dit wordt bevestigd in het onderzoek: men laat afval achter, ook van drank en drugs. En terwijl dit plekken zijn waar kinderen spelen.

 

Bijna de helft van de bewoners ervaart geluidsoverlast van buiten. Meerdere bewoners geven aan last te hebben van ‘gillende kinderen’. Ook lezen we dat hangjongeren geluidsoverlast veroorzaken door geschreeuw, muziek en het gebruik van scooters. Vaak tot laat in de nacht.

 

Door het type gesloten jaren ’30 bebouwing die om het pak staat beweegt geluid zich als in een klankkast. Dit is niet te veranderen. Wel is het iets waar rekening mee gehouden kan worden.

 

Evenementen

Ook hebben we de bewoners gevraagd naar de evenementen. 1 op de 5 van de bewoners vindt dat De Groene T zich niet leent voor evenementen in welke vorm dan ook. Dit omdat het een woongebied is.

 

Bijna de helft van de bewoners geeft de voorkeur aan kleine evenementen boven grote evenementen. Een klein evenement is tot 75 personen, zonder versterkt geluid, zonder generators en zonder voorzieningen zoals Dixi-toiletten.

 

Slechts 3,4% verkiest grote evenementen boven kleine evenementen. Grote evenementen zijn evenementen voor 76-250 deelnemers, vaak gepaard met generators en allerlei voorzieningen. Als dit soort grote evenementen dan tóch gehouden worden, dan vindt 90% van de bewoners dat 4 keer per jaar het maximum is. 42% van de bewoners vindt 1 groot evenement per jaar het maximum.

 

66% geeft aan dat evenementen voor verschillende doelgroepen moeten zijn. Zo geven meerdere mensen aan dat ze Film in de Buurt (een filmavond voor alle leeftijden) erg leuk vinden. Ook geven meerdere bewoners aan dat ze het leuk vinden als evenementen niet altijd alleen op kinderen worden gericht. Aangezien 91,4% de bewoners in Bergpolder ouder is dan 15 jaar, is dit een reactie die begrijpelijk is.

 

Een bewoonster aan de Berkelselaan geeft aan: “Het liefst heb ik dat er op voorhand met de bewoners wordt overlegt, zodat vervuiling en overlast beperkt kan worden.

 

Net als bij het groenbeheer kiezen de bewoners bij evenementen ook voor duurzaamheid, dus geen vervuiling en verspilling. Een bewoner: "Het park dreigt een evenemententerrein te worden. Dit geeft teveel belasting voor de omwonenden. Er zijn meer plekken waar evenementen kunnen plaatsvinden."

 

Slechts 3,5% geeft aan evenementen met o.a. luchtkussens leuk te vinden. Anderen geven juist aan het leuk te vinden als er kleine evenementen komen met educatieve workshops, buurtborrels, een vlooienmarkt, en activiteiten met kunst, cultuur en eten.

 

Straat en inrichting / verkeer

72% is van mening dat er een parkeerprobleem van fietsen is. Dit wordt in alle straten ervaren, met name op De Savornin Lohmanlaan. Dit werd nog eens bevestigd door een initiatief van andere bewoners uit Bergpolder die een overdekte fietsenstalling willen realiseren. 55% van de bewoners aan De Groene T zou graag een overdekte fietsenstalling willen omdat de woningen geen schuurtjes of bergingen hebben.

 

Als je over De Savornin Lohmanlaan wandelt, dan kun je je waarschijnlijk herkennen in deze reactie van een bewoner: "Stoepen vol met fietsen en overhangende geveltuinen. Zodat je er met één persoon maar net kan lopen. Rollator o.i.d. lijkt mij onmogelijk."

 

Daarnaast geven verschillende bewoners aan dat er door auto’s nogal eens hard wordt gereden in de straten.
24% van de bewoners geeft aan vrachtverkeer te willen weren. Een bewoner zegt hierover: “Ons huis waggelt heen en weer wanneer er een grote vrachtwagen, bijvoorbeeld van de ROTEB, langsrijdt.

 

Wat de inrichting van het park betreft; bijna 25% geeft aan dat het speeltuintje aan de Dr. de Visserstraat aan vernieuwing toe is. Iemand oppert om hier een natuurspeeltuintje van te maken.

 

Hoe verder?

We hebben positieve reacties ontvangen op het onderzoek, zoals: “Super initiatief van jullie de groene T. Heel fijn dat jullie hier aandacht en energie in steken. Bedankt!

 

We hebben dit met plezier gedaan en hebben het gevoel dat we onze buren beter hebben leren kennen. We gaan in ieder geval het volgende doen:

 

 1. Aan de hand van de uitkomsten gaan we aanbevelingen delen met de gemeente en andere partijen die gebruik maken van het park. We vragen ze rekening te houden met de wensen van de bewoners. De aanbevelingen lees je hieronder
 2. Veel reacties van de bewoners bevatten aanvullende suggesties en ideeën. Heel fijn! Wil je iets aan het park verbeteren of realiseren en heb je hier een idee voor? Klop dan aan bij De Groene T van Noord. Dan kijken we samen of we dit tot werkelijkheid kunnen brengen.

 

 

Aanbevelingen

Aan de hand van de uitkomsten van het bewonersonderzoek doet Stichting De Groene T van Noord de volgende aanbevelingen:

 

 1. Doe geen aanpassingen in De Groene T die ten koste gaan van het groen. Overweeg altijd duurzame oplossingen boven andere oplossingen.
 2. Investeer in oplossingen voor de verschillende vormen van overlast in De Groene T. (Vuil, hangjongeren, geluidsoverlast en parkeren voor fietsen)
 3. Kies voor kleine evenementen in het park (tot 75 personen, zonder versterkt geluid, zonder generators en zonder voorzieningen zoals Dixi-toiletten) en hou qua frequentie en invulling rekening met de wensen van de bewoners aan De Groene T.
  • Frequentie: Sta maximaal 4 grote evenementen per jaar toe (evenementen voor 76-250 deelnemers, vaak gepaard met generators en allerlei voorzieningen).
  • Invulling: Richt de evenementen op een brede doelgroep en vul deze in met bijvoorbeeld educatieve en sociale onderdelen en activiteiten met kunst, cultuur. Kies voor duurzame evenementen: geen verspilling en vervuiling.
 4. Tot slot: betrek altijd de bewoners van De Groene T bij aanpassingen in het park en bij evenementen. Dit kan via Stichting De Groene T van Noord. Lees meer over samenwerken met Stichting De Groene T van Noord.

De volgende zaken passen niet bij de wensen van bewoners:

 • aanbrengen elektriciteitspunt. Dit heeft een aanzuigende werking op méér grote evenementen en geluidsoverlast.
 • plaatsen van een duimdrop-container. Dit vermindert het groene karakter van De Groene T en sluit niet aan bij de wensen van de bewoners
 • aanbrengen van een opgang voor vrachtwagens. Aangezien grote evenementen niet gewenst zijn, hoeven er ook geen vrachtwagens met grote materialen het park in.

 

 

Sluit je aan bij het klankbord

Aansluiten bij het klankbord van De Groene T kost niet veel tijd. Kies uit de volgende twee mogelijkheden:

Informatie ontvangen
en/of af en toe een vraag beantwoorden

Wij willen graag blijvend informeren en zo nu en dan een vraag stellen over bepaalde zaken in de buurt.

en/of

Actief meedenken

Wil je helpen bovenstaande zaken inzichtelijk te maken? Wil je actief meepraten en meedenken over onze buurt?

Stuur dan een mail.

bewoners
hebben zich inmiddels aangemeld bij het klankbord
De Groene T - Bergpolder